Matematikk


Her ligger en del instruksjonsvideoer til matematikk på ungdomsskolen. Videoene er primært rettet mot 10. klasse.

Videoene behandler ulike temaer relativt grundig, og gir som oftest en steg-for-steg gjennomgang av hvordan man utfører ulike regneoperasjoner. Det er lagt stor vekt på å forklare hvorfor man kan utføre de ulike regneoperasjonene. Dersom man forstår det man gjør, så vil man 1) lære det lettere, og 2) gjøre mindre feil når man jobber med stoffet.Tall (basisferdigheter, grunnleggende ting)

Brøk

Algebra

Likninger og ulikheter

Geometri i planet

Økonomi

Målinger og beregningerNoen små web-apps som kan være til hjelp:

Gameshow v0.03 - sannsynlighet

Pytagoras - kan være til hjelp for å forstå Pytagoras’ læresetning

Begrepstest - for å øve på begreper i tilknytning til de fire regneartene
© Kenneth Nygaard 2013