Hvilke elever passer omvendt undervisning for?


Mine erfaringer så langt med omvendt undervisning er fortsatt generelt positive. Mange av de fordelene jeg forventet var riktige. Det gjelder blant annet tiden i klasserommet som kan brukes til interaksjon med elevene, og hjelpe den enkelte. Jeg klarer å tilby bedre undervisning (i alle fall slik jeg føler det selv). Den enkelte elev i større grad kan følge sin egen progresjon. De elevene som er borte fra undervisningen kan ta dette igjen når de har muligheten til det selv.  Listen er for så vidt lengre, men det får holde. 

Disse fordelene ser det også ut til at elevene setter pris på, i alle fall å dømme ut fra de tilbakemeldingene jeg så langt har fått fra elevene selv.

Samtidig, så er det ikke til å stikke under en stol at konseptet nok passer best for elever som er motiverte og som vil gjøre det bra. Videoene krever at man tar stoffet alvorlig, og at man følger godt med på gjennomgangen. Noen elever har nok en tendens til å være fornøyde så lenge de "har gjort" oppgavene. For disse elevene virker det som at de er fornøyd så lenge de har sett videoene én gang, selv om de kanskje ikke forsto alt. I videoene legger jeg for øvrig stor vekt på det å forstå hvorfor man gjør det man gjør. Det virker som at det krever en viss modenhet fra elevene for å ta dette alvorlig, og ta ansvaret med å være aktiv selv i forhold til det å prøve å forstå stoffet.

Nå må det samtidig nevnes at jeg ikke har prøvd dette på elever som er yngre enn 10. klasse, men det virker som dette kan være et grenseland for om elevene er modne nok.

De elevene som tar matematikken eller skolearbeidet alvorlig og seriøst virker som om de har stort utbytte av denne måten å jobbe på.

Men til tross for at ikke selve videoene passer de mindre motiverte elevene like godt, så betyr det ikke at disse kommer dårligere ut. Heller tvert imot. Etter at jeg begynte med omvendt undervisning i matematikk, så har jeg jo merket at tiden i klasserommet (ift interaksjon med elevene) har blitt merkbart bedre. Denne tiden kommer også de mindre motiverte elevene veldig til gode i og med at jeg får bedre tid til å hjelpe også dem.


Kommentarer og tips fra andre som jobber med omvendt undervisning mottas med takk :)


© Kenneth Nygaard 2013